logo

Anamur Reklam

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su ve siyasiler kutlama mesajları yayınladılar. Mesajlar şöyle:
MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU
Basın kuruluş ve mensuplarımız; demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan halkın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir.
İletişim ve haberleşme alanlarında yaşanan hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte bilgiye ve habere erişim kanallarının arttığı ve hızlandığı günümüz dünyasında, sorumlu ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır.
Bu çerçevede halkımızın doğru habere en kısa sürede ulaşması için görevlerini özveriyle yerine getiren basınımızın saygıdeğer mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ CENGİZ GÖKÇEL
Demokrasilerde, halkın haber alma özgürlüğü olmazsa olmazdır. Yurttaşlar, edindikleri bilgilerle kanaatlerini oluşturur ve siyasal tercihlerini buna göre oluşturur. Haber alma özgürlüğünün engellendiği yerlerde ise yurttaşlar doğru bilgi edinemez ve kendisine sunulana göre tercihler yapmaya zorlanır. Bu düzene ise demokrasi denemez.
Basın, gerçeklere tuttuğu aynayla halkın doğru haber almasını sağlayan, toplumun gözü, kulağı ve hatta vicdanıdır. Modern demokrasilerin üzerine kurulu olduğu yasama, yürütme ve yargı erklerini, dördüncü bir sacayak olarak denetler. Bu yüzden bir ülkenin basını ne kadar özgürse orada demokrasi o kadar kurumsallaşmıştır denebilir.
Maalesef Türkiye’de basın, hak ettiği yerde değildir. Demokrasimizin tek adam rejimine savrulmasına paralel olarak Türkiye’de basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi gün geçtikçe daha çok sınırlandırılmakta; onlarca gazeteci mesleklerini icra ettiği için hapsedilmekte ve çok daha fazlası yine mesleklerini yaptıkları için yargılandıkları davalarla yıldırılmaya çalışılmaktadır. Hırsıza hırsız, rantçıya rantçı demek suç sayılmakta; hortumcu piyasa ekonomisinin aktörlerine ve onların kuyrukçuluğunu yapanlara dokunanlar sipariş usulü davalarda aylarca, yıllarca yargılanmakta; hapsedilmektedir.
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün yayınladığı rapora göre Türkiye’de 142 tutuklu gazeteci vardır. Bu sayıyla Türkiye, hapishanede tutulan gazeteci sıralamasında dünyada üçüncü, basın özgürlüğü sıralamasında 157. sıradadır.
İktidarın borazanlığını yapan, düşük faizli kredilerle el değiştiren ve tekelleşen havuz medyası ise halka gerçekleri anlatmaktan uzaktır.
Buna karşın kalemini, objektifini halk için tutan; yurttaşların haber alma hakkı için gecesini gündüzüne katan, zor şartlar altında çalışan gazeteciler vardır. Toplumun aydınlatılması gibi kutsal bir görevi üstlenen gerek ulusal gerek yerel basında, internet medyasında varını yoğunu ortaya koyan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan / Çalışamayan Gazeteciler Gününü kutluyor; mutluluk, başarı ve özgürlük diliyorum.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BURHANETTİN KOCAMAZ
Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir.
Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basın, özgürce haberlerini yapabilmelidir.
Ülke olarak gelişmiş bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, o zaman özgür ve güçlü bir basına ihtiyacımız var demektir.
Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensubu arkadaşlarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.
Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensupları, üstlendikleri bu misyonla bugün, çok zor şartlarda, çok önemli görevler ifa etmektedir.
Güçlü gazeteci, güçlü basın kuruluşunun; güçlü basın kuruluşları da güçlü demokrasinin temelidir. Toplumun gelişimi ve kalkınma süreci de, basın çalışanlarının desteği ile daha hızlı olmaktadır.
Mersin’de; objektif, güçlü ve sorumluluk alan yerel basınımız da sosyal, kültürel ve ekonomik yönden ilimizin kalkınmasında büyük rol oynamaktadır.
Bu anlayışa sahip çıkarak, özveri içerisinde gayret gösteren yerel basın temsilcilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerine yürekten inanıyor, onları her daim destekliyoruz.
Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.
MHP MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAMİT TUNA
Basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin ortak görevidir” diyen Başkan Tuna; “Biz yerel yöneticiler de, mesai mefhumu gözetmeden kamuoyunu bilgilendirmek adına zor ve meşakkatli bir görevi icra eden basın mensuplarımızın emeklerine ve gayretlerine şahidiz. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerimizin 2019 yılında daha da güzel şartlarda çalışmalarını temenni ediyorum” dedi.
İletişim çağının hayatımızın her noktasında olduğu ve teknolojinin yakından takip edildiği günümüzde; yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra internet haberciliğinin de hızla gelişim gösterdiğini belirten Başkan Tuna; “İlkeli ve tarafsız habercilik yapan basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden ve ebediyete intikal eden basın çalışanlarımızı da rahmetle anıyorum.
İYİ PARTİ MERSİN İL BAŞKANI SERVET KOCA
Halkın haber alma hak ve özgürlüğünün en önemli güvencesi, basın kuruluşlarıdır. Bu uğurda hayatlarını bile gözden çıkaran basın emekçilerimizdir. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü demokratik toplumların vazgeçilmez unsurudur. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir yerde basın özgürlüğünden de bahsedemeyiz. Basın emekçilerimiz maalesef kendilerine ithaf edilmiş günlerini ve bayramlarını sansür, baskı ve tehditler içinde yaşamaktadır.
OHAL kapsamında 116 basın, yayın kuruluşu kapatılmıştır. 159 gazeteci basın emekçisi cezaevindedir.10 binin üzerinde gazetecinin işsiz bulunduğu Türkiye’de “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’, işsiz ve tutuklu gazeteciler gününe dönüşmüş durumdadır. İşsizliğe, soruşturma, gözaltı, tutuklama, baskı ve şiddete karşı alanlarda mesleklerini icra etmeye çalışan gazeteciler içinde çalışabilenler düşük ücretler ile karın tokluğuna çalışmakta ve binlerce genç gazetecinin geleceği belirsiz durumdadır.
Bunun yanı sıra son yıllarda, gerek yazılı, gerekse, görsel medyanın büyük bir ekonomik çöküntü içine sürüklendiğini görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Ülkemizin kağıt fabrikaları bir bir kapatılarak, gazete kağıt fiyatlarına yüzde yüzün üzerinde zam yapılması, kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir. Gazetelerin ayakta kalmaları ve yayın hayatlarını sürdürebilmeleri için, resmi ilanlara ihtiyaçları olduğu bir gerçektir. Gazete giderleri her geçen gün artarken, resmi ilanlara yapılan küçük zamların, yaraya merhem olmaktan çok uzak olduğunun farkındayız.
Demokrasi demek çok seslilik demektir, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü demektir. Ülkemizin ihtiyacı olan da budur. Günümüz dünyasının en temel insan haklarından olan haber alma, ifade etme ve bunu yayma özgürlüğü hiçbir şekilde kısıtlanmamalıdır. Sansürsüz, özgür ve çok sesli bir Türkiye istiyoruz. Basın kuruluşlarının kapatılmadığı, gazetecilerin baskıya maruz kalmadığı, gazetecilerimizin hak ettikleri değeri görebildikleri bir ülke istiyoruz. Bunun için de İYİ Parti olarak elimizden geleni yapacağımızı ve sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi ifade eder, saygılar sunarım.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com