logo

Anamur Reklam

ANAMUR TÜRKAV’DAN KUTLAMA MESAJI

gündem001                     Camilerin ve din görevlilerinin değerini ve önemini anlatmak için 1986 yılında Camiler Haftası kutlanmaya başlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1-7 Ekim tarihleri arasını içeren ekim ayının ilk haftasını 1986 yılında  “Camiler Haftası” olarak ilan etmiş, o zamandan itibaren bu haftayı “Camiler Haftası” olarak kutlamıştır. 2003 Yılından bu yana ise bu haftaya Din görevlilerini de ilave ederek  “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlamaktadır. Hafta münasebetiyle her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki temayı ise “”Cami, Şehir ve Medeniyet” konusunun ele alınması kararlaştırıldı.Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, bu konu tema olarak. belirlemiştir.

Camiler, sadece inananların topluca ibadet yaptığı yerler değil, aynı zamanda toplumsal birlik ve bütünleşmemizi sağlayan, kalplerimizi birleştiren, sanat ve estetik alanında ulaştığımız seviyeyi sergileyen mimari şaheserlerdir. Camiler, İslâm toplumlarının simgeleridir. Bir beldenin İslâm beldesi olduğunun en güzel kanıtı, göklere yükselen minareleriyle camilerimizdir. ”

Camiler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sosyalleştirici, bütünleştirici, eğitici ve öğretici fonksiyonlarını icra etmektedir. Kadın-erkek zengin-fakir, köylü-kentli, amir-memur, resmi-sivil, yaşlı-genç, herkesi bünyesinde toplayan mekânlardır. Cami inşa etmek ve inşa edilmiş camileri koruyup yaşatmak, Yüce Allah’a samimi kul olmanın bir tezahürüdür. Kur’an-ı Kerim’de geçen; “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” (Tevbe: 9/18) mealindeki ayet-i kerime ile, Sevgili Peygamberimizin(s.a.v.) “Kim dünyada Allah için bir mescid inşa ederse, Allah da cennette ona bir köşk ihsan eder.(Buhari Salat,65) v.b. hadis-i şerifler, inananların cami yapma ve yaşatma hususundaki gayretlerine hız veren yegane amil olmuştur. İslâm’da, toplumun merkezinde yer alan Camiler, İslam kültür ve medeniyetinin oluşup gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Hz. Peygamber, İslam’ı kurumsallaştırmaya camiden başlamış, hicretten hemen sonra inşa ettiği Mescid-i Nebevi’yi, bireysel ve sosyal pek çok ihtiyacın karşılandığı bir merkez haline getirmiştir diye konuştu.

Camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü, günün beş vaktinde camide bulunan, hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile iç içe olmuşlar, adeta cami ile özdeşleşmişlerdir. Sadece camiye gelen cemaatle yetinmemiş görev yaptıkları yerlerdeki hastalar, çocuklar, yetimler, öksüzler, fakirlere de yakın ilgi göstermiş onların dertleriyle yakından ilgilenmişlerdir. Bu nedenledir ki; toplumda din ve sosyal hizmet gönüllüleri olarak çalışan Din Görevlilerimize gereken önemin verilmesi, birlik ve beraberliğimizin “sembolü olan camilerimizin fonksiyonlarını, ferdi ve toplumsal hayatımızdaki yeri ve önemini daha iyi ortaya koyabilmek, yeni yetişen nesillerimiz üzerinde cami ve mescitler hakkında kalıcı izler bırakabilmek amacıyla,din görevlilerimiz özverili bir şekilde çalışmaktadırlar.

Bu vesile ile Türkav Anamur Şubesi olarak “Toplumu Dini Konularda Aydınlatmak”gibi kutsal bir görevi yerine getiren “Din görevlisi”başta Anamur olmak üzere bütün arkadaşlarımızın haftasını en kalbi duygularımızla kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyor, her birine sağlıklı, huzurlu, mutlu ve hayırlısından uzun ömürler diliyoruz.

Rabbim! Mahçup etmesin! yar ve yardımcıları olsun

 

Mehmet GÜMÜŞ

TÜRKAV ANAMUR ŞUBE BAŞKANI

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com