logo

Anamur Reklam
23 Kasım 2019

Bozyazı’da Çocuk Hakları Günü açıklaması

Bozyazı Kent Konseyi Çocuk Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Komisyon adına açıklama yapan Begüm Balcı, şunları söyledi:
“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüdür, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 20 Kasım 1989’da kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni Türkiye 14 Eylül 1990 yılında imzaladı . 27 Ocak 1995 yılında yürürlüğe girdi.
Bu sözleşme dünya çocukları arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik olarak her türlü ayrımcılığın önlenmesini, her çocuğun yaşama ve gelişmesini, çocuğun öncelikli yararı ve korunmasını ve sağlıklı sosyal ortamlara katılmasını çocuk hakkı olduğunu, Çocuk sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek hiç bir işe zorlanmayacağını ifade etmektedir.
Dünyada ve Ülkemizde artan gıda terörünün, işsizliğin, yoksulluğun, eğitimsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin ve dengesizliğin, göçün, yasal düzenlemelerin yetersizliği, hızlı nüfus artışı, çocuk haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.
Günümüzde ekonomik krizin, açlığın, eğitimsizliğin, şiddetin, savaşların her türlü ihmalin ve istismarın bedelini, çok ağır bir şekilde çocuklar ödemektedirler.
Tüm dünyada çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlalleri devam ediyor. Milyonlarca çocuk yoksulluk yüzünden ihmal edilmekte ve istismara uğramaktadır.
Ülkemizde de çocuklar, dünyadaki tüm çocuklarla birlikte aynı sorunlarla, her türlü hak ihlalleriyle ve suistimallerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Son zamanlarda çocuk istismarları Ülkemizin gündemine oturmuştur. Çocuk gelinlerinin sayısı artmış olup, kız çocukları eğitim hakkından yeterince faydalanamamaktadır. Ezberci eğitim sistemi nedeniyle çocukların gelişebilir birey olma hakkı gasp edilmektedir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek hiç bir işe zorlanmayacağını ifade etmesine rağmen Ülkemizde milyonlarca çocuk gıda terörüyle karşı karşıyadır. Kötü beslenmelerinden dolayı obez, eblek bireylere dönüşmekte; ağır işlerde ve sokaklarda çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar.
Çoğu kentlerde hava ve gıda kirliliği yüzünden çocuklar sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda bırakılmaktadır.
Kentlerin sağlıksız planlanmaları çocukların sosyal yaşamdan izole edilmesine neden olmaktadır.
12. madde çocuğun kendi yaşamını ilgilendiren her türlü konuda katılımcı olmasının sağlanarak fikrini ifade etmesi sağlanmalıdır.
Çocuk ailede kararlara katılmalı. Okulda kendisine uygulanacak programlarda görüş bildirmelidir.
Bu yıl Okul öğrenci meclisleri kaldırılmıştır, karar acilen gözden geçirilmelidir.
Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanununu daha iyi anlaşılmalı ve ruhuna uygun uygulanmalıdır.
Kur’an da (4:9)” Kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onların geleceğinden endişe duyacak olanlar ( Yetimler hakkında da aynı) endişeyi duysunlar Allahtan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.”
Bozyazı Kent Konseyi Çocuk Komisyonu Olarak Kurulacak Çocuk Meclisinde görev alacak çocuklarla birlikte iyi örnekler oluşturmak için çalışacağız.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com