logo

Anamur Reklam

Engelli yardımını sordu

18 Mart 2018077CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu,  devlet memurlarının, bakmak zorunda oldukları engelli birey için engelli bakım parası alamadığını ancak memurlardan daha yüksek gelire sahip kimi serbest meslek mensuplarının bu haktan yararlandığını belirterek,  “Bu durum engelli bakan aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi. Kuyucuoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı bu eşitsizliği gidermek için göreve çağırdı.

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, engelli bakım ücreti konusunda yaşanan eşitsizlikleri gündeme getirdi.

Kuyucuoğlu önergesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az geliri olan, bakıma muhtaç engellilere bakan ya da bakımını üstlenen kişiye yardım yapılmasının sağlandığını hatırlattı.

Bu kanunla ilgili olarak çıkarılan yönetmelikte ise ‘engelliye bakan, birlikte yaşayan kişilerin gelirlerinin de’ hesaplamaya dahil edildiğini belirten Kuyucuoğlu,  “Kanunda engelli dikkate alınmakta iken yönetmelikte birlikte yaşadığı tüm kişiler dikkate alındığından, hiçbir geliri olmayan engellinin bakımını üstlenen, herhangi bir devlet kurumda çalışan, 4 kişilik aileye sahip devlet memuru bu yardımdan faydalanamamaktadır. Oysa kanunen hiçbir geliri olmayan engelliye bakan herkesin bu yardımı alması gerekmektedir. Söz konusu durumda olan serbest meslek sahibi ailelerin gelirlerini tam olarak göstermediklerinden ve tespit edilemediğinden bir devlet memurundan daha fazla geliri olduğu halde bu yardımı almakta olup, bu durum engelli bakan aileler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkartmaktadır” dedi.

İlgili kanun ve yönetmelik arasındaki bu farklılığın anayasanın “Çocuklar, yaşlılar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” ilkelerine aykırı olduğuna işaret eden Kuyucuoğlu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Ülkemiz engellilerin arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak gerekli düzenlemeleri yapmayı düşünüyor musunuz? Verilen hakları kısıtlayan hususların ortadan kaldırılarak mağdur olan ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır? Ağır derecede engellilik tanımının yaş ve hastalık dereceleri de göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi için bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?”

Etiketler:
Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com