logo

Anamur Reklam

Grip Aşısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

gündem011
Grip aşısı ne zaman yapılmalıdır?
Aşının koruyucu etkisi, uygulamadan 1–2 hafta sonra başlar. Bu yüzden, aşının en uygun zamanı, gribin en sık görüldüğü ayların hemen öncesi, yani güz ayları olup Ekim ve Kasım ayları tercih edilir. Ancak özellikle salgın başlamadıysa Aralık ayı da dahil olmak üzere her zaman aşı yapılabilir
Kimlere aşı yapılmalıdır?
Grip aşısı prensipte kontrendikasyonu olmayan ve isteyen herkese uygulanır. Grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım verenlere (örneğin 0-59 yaş arası bebeklere bakım veren kişiler) ve nihayetinde grip olmak istemeyen herkese önerilmektedir.
Grip aşısı önerilen gruplar şunlardır:
· 5 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren)
· 65 yaşından büyük erişkinler
· Gebeler
· Bakım evinde yaşayanlar
· Kronik sağlık sorunu olanlar – Kronik pulmoner hastalık (astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kistik fibrozis), – Kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık – Böbrek hastalığı – Karaciğer hastalığı – Kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil) – Endokrin hastalık (diabetes mellitus gibi) – Metabolik hastalık (genetik metabolik hastalıklar gibi)
· Nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil)
· Hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi)
· 19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar
· Morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40)
· Sağlık çalışanları
· Grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil)
Kimler grip aşısı olmamalıdır?
-6 aydan küçük bebekler
-Şiddetli yumurta alerjisi olan kişiler
-Geçmişte grip aşısı ile şiddetli allerjik reaksiyon öyküsü olan kişiler
-Grip aşısı yapılmasını takiben 6 hafta içinde Gullian- Barre sendromu geçirme öyküsü olan kişiler
-Ateşli orta- ağır hastalığı olan kişiler
Grip aşısı kaç doz yapılmalıdır?
6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklara 1 ay ara ile 0,25 ml lik pediartrik 2 aşı,
3 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlere tek doz 0,5 ml lik aşı önerilir.
Grip aşısının yan etkileri var mıdır?
-Ülkemizde uygulanan aşılar inaktif yani canlı olmayan virüslerden oluşuyor. Grip aşısı güvenli kabul edilen bir aşıdır ve yan etkileri nadirdir. Nadiren allerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Aşı yan etkileri ciddi olmayıp en çok gözlenen istenmeyen yan etkiler aşı yapılan kolda birkaç saat veya bir gün kadar süren ağrı, kızarıklık, halsizlik-kırıklık hali, hafif ateş gibi bulgulardır. Lokal yan etkiler intradermal aşıda daha fazladır. Bunlar en geç 24–48 saat içinde düzelmektedir. Nadir görülen yan etkilerden biri de oculo-respiratuar sendromdur ve kendiliğinden düzelir. Grip aşısı ile Guillian-Barre sendromu (GBS) arasında ilişki kurulamamıştır. Grip aşısından sonra GBS gelişmesi milyonda bir gözlenir ve aşı tekrarı için rölatif kontrendikasyon olarak kabul edilir. İnfluenza enfeksiyonu ile ilişkili tahmini GBS sıklığı 100.000 de 4-7’dir. Bu açıdan bakıldığında aşının koruyucu olduğu söylenebilir

Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com