logo

Anamur Reklam

İYİ Parti’den ‘sanayi hamlesi’ açıklaması

17 Nisan 2018080İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Parti’nin sanayi hamlesine ilişkin bir bülten yayımladı.

İYİ Parti Mersin İl Başkanı Dr. İbrahim Özel, Parti programında yer alan teknoloji, inovasyon ve girişimcilik başlığı altındaki bildirimleri içeren bir bülten hazırlandığının altını çizerek, “ İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı, Parti programında yer alan teknoloji, inovasyon ve girişimcilik başlığı altındaki bildirimler dahilinde çalışmalara başladı” dedi.

İYİ Parti’nin sanayide üretim artışını hedefleyen programı, ithalatı değil ihracatı hedefleyen destek politikalarından oluştuğunu belirten Özel, “Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi konusunda sanayiciye destek olmak için geniş kapsamlı bir program hazırlandı” dedi.

Özel şunları kaydetti:

“Yeni Dünya düzeni katma değeri yüksek, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı, kiloda hafif paraca yüksek değerli teknolojik ürünler üretmeye odaklı bir sistemle sanayi döngüsünü oluşturmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren Dünyadaki gelişmeler günümüzde; Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen ENDÜSTİRİ 4.0’ı gündeme getirmiştir.

İYİ Parti milli gelirin ve halkın refah düzeyinin arttırılasına yönelik olarak yapılacak çalışmaları Mersinli hemşerileriyle paylaşmak üzere çalışmalara başlamıştır.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı’nda ve İYİ Parti’nin iktidarında;

– Türkiye’nin orta ve uzun vadeli olarak odaklanacağı teknoloji alanlarının belirlenmesi, senelik bazda ele alınarak güncellenmesi ve bu alanlardaki gerekli altyapı ve kabiliyet geliştirme yarımlarının yapılması sağlanacak.

– AB Fonları kapsamında Türkiye’nin bu programdan daha etkin olarak yararlanması için stratejiler geliştirilecek ve bu alandaki pozisyonu yeniden değerlendirilecektir.

– TÜBİTAK ve Türk bilimsel araştırma ve teknoloji üremi altyapısı yeniden ele alınarak gelişilecek ve özellikle endüstriyel ihtiyaç ve fırsatlara yoğunlaşan uygulamalı, araştırma odaklı özel teknoloji geliştirme merkezleri desteklenecektir.

– Üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer ofisleri(TTO)daha işlevsel hale getirerek. İnovatif düşünce yapısının üniversiteden sanayiye aktarılırken, sanayideki tecrübe ve bilgi birikiminin üniversiteye aktarılması sağlanacaktır.

– Tüm Ar-Ge teşvik programlarının etki analizleri yapılarak katma değerli ve ticarileşme potansiyeli yüksek şirketlere odaklanılacak biçimde yeniden kurgulanacaktır.

– Devletin girişimcilik hibe destek programları, seçme ve uygulama prosedürleri yeniden ele alınarak şeffaf, ölçülebilir, iyi denetlenen ve girişimcilerin kolay başvurabilecekleri bir yapıya dönüştürülecektir.

– Akıllı şehirler, endüstri 4.0, sağlık, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanları başta olmak üzere donanım odaklı teknoloji girişimlerine özel destek yapıları kurgulanarak hayata geçirilecektir.

– Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici mekanizmalar tasarlanarak hayata geçirilecektir.

– Global pazarda rekabet etme ve başarılı olma potansiyeli bulunan şirketler ilgili kriterlere göre seçilecek ve global pazar oyuncuları olabilmeleri için bir program kapsamında özel olarak desteklenecektir.

– Ülke teknoloji odak alanları, sektörel bazda ve bölgesel kabiliyetler çerçevesinde inovasyon merkezleri kurulacak ve desteklenecektir.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı ülkemizin refah ve huzura kavuşmasına yönelik olarak uygulamaya koyacağı projelerini değerli Mersinli hemşerileri ile paylaşma devam edecektir”.

Etiketler:
Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com