logo

Anamur Reklam

MERSİN BU DÖNEMDE PLANLI BÜYÜYOR

anamurgundem.com004Mersin Büyükşehir Belediyesi, planlı gelişen bir Mersin için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, plan altlıkları ve ürettiği imar haritaları ile kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Mersin yaratma yolunda emin adımlarla yürüyen Büyükşehir Belediyesi, il sınırları bütününde, yatırımları konu alan plankoteler (arazinin topoğrafik yapısını gösteren haritalar), jeolojik etütler ve imar uygulamaları ile yapı ruhsatı ve yapı kullanım izinlerini titiz bir şekilde düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapıların engellenmesi adına mahkeme kararlarının uygulanması hususunda ilçe belediyeleri ile eşgüdümlü çalışarak, tarihine ve kültürel varlıklarına sahip çıkıyor. Bu çalışmalarla birlikte Mersin, kentsel dönüşüme hazır hale getiriliyor.

Düzenli kentleşmeye adım adım

Toroslar İlçesi, Akbelen, Yusuf Kılıç ve Mithat Toroğlu Mahallesi sınırları içinde kalan yaklaşık 22,1 hektar alanda plansız ve çarpık yapılaşmış, ekonomik ömrünü doldurmuş ve depreme dayanıksız yapıların yer aldığı bölge, kaçak inşaatların, gecekondu yapımının önlenmesi ve düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesi’ne göre Toroslar ilçesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı ilan edilmişti.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara kaliteli, deprem ve olası afetlere dayanıklı yapılar üretilmesini sağlamak ve bölgede yaşayan insanların ihtiyacı olan yeşil alan, park, çocuk oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi alanların düzenlenmesi ile çevrenin yaşam kalitesinin artırılması, bu alanlar ve yakın çevresinde eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının, ekonomik faaliyet alanlarının yanı sıra altyapı ve ana ulaşım akslarının yapımının sağlanması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Devam eden süreçte İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Akdeniz İlçesi, Bahçe, Barış ve Mahmudiye Mahallelerinin fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması adına 1’inci bölge olarak belirlenen yaklaşık 27 hektarlık alan ile 2. bölge olarak belirlenen yaklaşık 19,5 hektarlık alanın içinde bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan parseller, alan dışı bırakılarak “1. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve “2. Bölge Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin Akdeniz Belediyesi ile eşgüdüm içerisinde uygulanması kararı aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı aynı zamanda Yenişehir İlçesi Barbaros ve Eğriçam Mahallelerinde kentsel dönüşüm sınırlarını belirleyerek, dönüşüm ve gelişim çalışmalarına başladı.

Kamu projelerinin planlama çalışmalarının tüm teknik hizmetlerini de tamamlayan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Belediye Hizmet Binası, Bilim ve Gençlik Merkezi, Çocuk Üniversitesi, Makine İkmal, Anamur Hal, Orman Deposu, Katı Atık Aktarma İstasyonu, Anamur Mezbahane, Makine İkmal, Akdeniz Toptancı Hali, Silifke Mezbahane, Erdemli Otogar, Hal ve Mezbahane, Mut Mezbahane, Toroslar Hayvan Barınağı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Heliport Alanı, Yenişehir İlçesi Katlı Kavşak plan tadilatları, Kocavilayet Spor Tesisi ve Bozön Mezarlık Alanı gibi projelerde ise çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin il sınırlarının tamamında tüm birimleri ile kentte yer alan kurumlar ve vatandaşların doğru ve güncel mekânsal bilgiye hızlı erişiminin sağlanması adına da çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Mersin il sınırlarında bulunan toplam beş yüz 32 sit alanı ve bin 100 tescilli yapıda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışıp alınan kurul kararlarının denetimini ve uygulanmasını sağlıyor. Tescilli yapılarda yapılacak tadilat ve onarımlar için Basit Onarım İzin belgeleri düzenleyen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bu bağlamda, üç yılda toplam iki yüz ellinin üzerinde KUDEB denetimi yaparak, tescilli yapılara 8 adet Ön İzin Belgesi, dört adet Uygunluk Belgesi düzenledi.anamurgundem.com005 anamurgundem.com006 anamurgundem.com007

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

https://www.google.com/settings/account anamurgundem@gmail.com